Cho mừng cc bạn đến với trang Web của  Vũ Hng

 

Home

Nh văn Vũ Hng

Con đường đến với thin nhin

Mục lục

Tc phẩm mới

Cập nhật (Update)

Phụ lục

m thanh

Hướng dẫn

Phản hồi

 

 

 

 

 

 

 

CC TC PHẨM CHỦ YẾU

TRUYỆN V K

 

Ma săn trn ni

Gi ly bu mt

Con Culi của ti

Người qun tượng v con voi chiến sĩ

Pha ty Trường Sơn

Cc bạn của Đam Đam (Trch đoạn)

Sao Sao (Gii Văn hc thiếu nhi 1982)

Chim ma

Ch nga đồng c

Nhng k lưu lc

B (Con voi xa đn)

Sng gia by voi (Gii Văn hc thiếu nhi 1986)

Lớp học của Krachi

Bin bc

Vườn chim

Dưới mi nh bt

Hoa lau

Cămpuchia đất nước xinh tươi

My tri . . . . . .

 

TRUYỆN DANH NHN

Hanxơ Critxehian Andeexen

Anbe Anhxtanh

Người anh hng thm lng . . . . . .

 

TRUYỆN DỊCH

Jođy v con hươu con (M.K.Rawling)

Chuyn ci hm xanh (Vassilienko) dch cng Vũ Cn

Nng tin cy r (truyn dn gian nhiu nước)

Bn vin hng ngc (truyn dn gian nhiu nước)

 

Mọi gp về trang web xin gửi về hộp thư vietnaminfos@gmail.com
Copyright  2006 Nh Văn VŨ - HNG
Thiết kế trang Web  www.vietnam-fotos.com  - Lần chỉnh sửa cuối cng : 24-06-2006